Pravno obvestilo in omejitev odgovornosti

Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Rusko veleposlaništvo) je z družbo Interlink Service LLC sklenilo dogovor o opravljanju storitev sprejema in obdelave vlog za pridobitev vizumov za potovanje v Rusijo za državljane Slovenije in drugih držav ter izdaje pripravljenih dokumentov.

Družba Interlink Service LLC je za izvajanje teh storitev v Sloveniji pooblastila odvisno družbo Interlink Service, d.o.o.

Ruski vizumski center tako predstavlja nabor storitev  sprejem in obdelavo vlog za pridobitev ruskih vizumov ter izdajo pripravljenih dokumentov  ki jih izvaja Interlink Service, d.o.o., v imenu Ruskega veleposlaništva.

Interlink Service, d.o.o., je izvajalec storitev in je odgovoren samo za izpolnitev naslednjih dejanj:

 • sprejeti vlagateljev potni list, izpolnjeno vlogo in dodatne dokumente (v nadaljevanju: dokumentacija) ter ustrezno konzularno takso in pristojbino za storitev;
 • v imenu vlagatelja vložiti dokumentacijo in nakazati konzularno takso Ruskemu veleposlaništvu;
 • potem ko je dokumente obravnavalo Rusko veleposlaništvo, prevzeti vlagateljev potni list in drugo dokumentacijo na Ruskem veleposlaništvu in dokumentacijo vrniti vlagatelju oz. njegovemu pooblaščencu ali jih v vlagateljevem imenu poslati po pošti oz. s kurirsko službo na naslov, ki ga je navedel vlagatelj. V določenih primerih lahko Rusko veleposlaništvo zaobide zgoraj opisani postopek in dokumentacijo preda neposredno vlagatelju, brez posredovanja vizumskega centra.

Interlink Service, d.o.o., obvešča vlagatelje:

 1. Plačilo konzularne takse ne zagotavlja avtomatične pravice do pridobitve vizuma.
  O izdaji vizuma ali zavrnitvi vloge odloča izključno Rusko veleposlaništvo.
  Interlink Service, d.o.o., in njegovi sodelavci nimajo nikakršnega vpliva na potek, trajanje ali rezultat postopka.
 2. Postopek izdaje vizuma na Ruskem veleposlaništvu običajno traja od 4 do 20 delovnih dni. V nekaterih primerih se postopek lahko podaljša na do 30 dni. V tem času se vlagateljev potni list nahaja v Ruskem veleposlaništvu.
 3. Rusko veleposlaništvo si pridržuje pravice, da od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih dokumentov, da vlagatelja povabi na osebno srečanje in da zavrne vlogo za izdajo vizuma.
 4. Rusko veleposlaništvo lahko zavrne vlogo za izdajo vizuma na podlagi nepravilno izpolnjene, ponarejene ali nepopolne dokumentacije.
 5. Konzularna taksa in pristojbina, ki jo vplača vlagatelj ali njegov pooblaščenec, se vlagatelju v nobenem primeru ne vrneta, tudi če je vloga za vizum zavrnjena ali vlagatelj odstopi od postopka.
 6. Rusko veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti pred vlagateljem za izgubo vlagateljevih dokumentov, ki je bila posledica nesreče, protizakonitih dejanj tretjih oseb, naravnih nesreč (višje sile) ali drugih razlogov, ki jih izvajalec Interlink Service, d.o.o., ni mogel predvideti in/ali preprečiti.

Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov 

Interlink Service, d.o.o.

1. O družbi Interlink Service, d.o.o.

Interlink Service, d.o.o., ID 8348 80 4000, je slovenska družba v popolni lasti ruske družbe Interlink Service LLC. Družba Interlink Service LLC je z veleposlaništvom Ruske federacije v Republiki Sloveniji (Rusko veleposlaništvo) sklenila dogovor o opravljanju vizumskih storitev v Sloveniji v imenu Ruskega veleposlaništva. Družba Interlink Service LLC je za izvajanje teh storitev v Sloveniji pooblastila odvisno družbo Interlink Service, d.o.o.

Razen sprejema, obdelave in rokovanja z vizumsko dokumentacijo vam lahko pomagamo tudi pri izdelavi fotografije. Dokumentacijo vam lahko vrnemo tudi po pošti oz. s kurirsko službo. Za dodatne, neobvezne storitve se odločite popolnoma sami.

Ob oddaji vloge za pridobitev vizuma oz. naročilu dodatnih storitev zbiramo, uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke, da vam lahko zagotovimo izvedbo storitve.

2. Izvajanje politike varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) se nanaša na zbiranje, uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov. Kot izvajalec zbiramo, uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke, kadar uporabljate naše usluge kot stranka ali potencialna stranka. To vključuje naročilo uslug v naših poslovnih prostorih, uporabo naše spletne strani ali klicnega centra ter pošiljanje fizične ali elektronske pošte.

3. Obdelava osebnih podatkov

3.1 Rezervacija termina

Ob rezervaciji termina srečanja preko naše spletne strani vas prosimo, da navedete svoje ime, priimek, rojstni datum, številko potnega lista, datum njegove izdaje in veljavnost, svojo telefonsko številko in elektronski naslov. Kadar svoj termin spreminjate ali nas kontaktirate na drug način, uporabljamo prej navedene podatke, ki ste nam jih posredovali.

Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Za izpolnitev pravnih zahtev bomo podatke morda morali razkriti izvršnim ali drugim državnim organom. 

Podatke, ki jih posredujete ob rezervaciji oz. spremembi termina srečanja, bomo hranili do datuma srečanja in bodo po izteku datuma srečanja izbrisani.

3.2 Predaja dokumentov, dostava po pošti in druge storitve

Ob oddaji dokumentov v naših prostorih oz. naročilu drugih storitev (izdelava fotografije, dostava po pošti oz. s kurirsko službo ali druge storitve) nam zaupate naslednje osebne podatke: svoje ime, priimek, številko potnega lista, datum njegove izdaje in veljavnost, svojo fotografijo in kontaktne podatke, tj. poštni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko.

Posredovane podatke uporabljamo pri izvedbi storitev: sprejem in obdelava vizumske dokumentacije, izdaja informacij o ročnem oz. elektronskem preverjanju vaše dokumentacije, vračilo dokumentacije, obvestilo o vračilu potnega lista in druge storitve. To vključuje pošiljanje informacij v zvezi z vašo vlogo, dostavo dokumentacije ali drugimi uslugami po elektronski pošti ali po telefonu. Vračilo dokumentov po pošti vključuje tudi storitve drugih ponudnikov, ki jim bomo morda morali razkriti vaše kontaktne podatke. Vsakršna obdelava podatkov poteka z namenom, da omogočimo ustrezno izvedbo naročenih storitev.

Če se plačilo izvede preko interneta, razen drugih osebnih podatkov posredujete tudi svoje podatke za plačilo (npr. številko kartice in datum veljavnosti). Ti podatki  vaše ime, naslov, elektronski naslov in naslov IP bodo razkriti ponudniku storitev elektronskega plačevanja, da bo vaše plačilo sprejeto in se bo vaše naročilo v celoti izvedlo.

Podatki, ki jih posredujete ob oddaji dokumentacije in/ali za vračilo dokumentacije po pošti, se z namenom nadzora kakovosti storitev hranijo do 1 meseca od dne izvedbe storitev. Za izpolnitev pravnih zahtev bomo podatke morda morali razkriti izvršnim ali drugim državnim organom.

3.3 Kontaktni center in podpora uporabnikom

Interlink Service, d.o.o., uporablja različne načine podpore uporabnikom. Vaše osebne podatke obdelamo zato, da vam lahko kar najbolje pomagamo. Lahko nas pokličete po telefonu ali nam pišete, mi pa vam pomagamo z odgovori na vprašanja, poizvedbami in povratnimi informacijami. 

Po vašem klicu v klicni center oz. službo za pomoč uporabnikom lahko preverjamo izvedeno komunikacijo, npr. posnetek klica, če gre za obravnavo pritožbe. Na ta način vam lahko zagotovimo kakovostno storitev, zato moramo uporabiti nekatere vaše osebne podatke, npr. vaše ime in telefonsko številko. 

Vsi podatki, ki nam jih posredujete v namen pomoči uporabnikom, se z namenom nadzora kakovosti storitev hranijo do 1 meseca od dne poizvedbe.

Storitve klicnega centra in službe za pomoč uporabnikom se lahko prenesejo na drugo organizacijo. V tem primeru bo vaše osebne podatke obdelovala druga organizacija. Za izpolnitev pravnih zahtev bomo podatke morda morali razkriti izvršnim ali drugim državnim organom.

4. Razkrivanje vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne uporabljamp za namene trženja in jih za trženjske namene ne delimo z drugimi družbami. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo le:

- tretjim osebam, kadar storitve, ki jih naročite, vključujejo storitve v izvedbi tretjih oseb;

- tretjim osebam, izvajalcem storitev, ki storitve izvajajo v našem imenu in po naših navodilih; a le za namene, kot jih predvideva politika; ali

- izvršnim in drugim državnim organom, kadar se to zahteva v zakonih, predpisih, pravnih postopkih oz. izvršnih vladnih zahtevah.

Če nam svojih osebnih podatkov ne želite zaupati, izvedba storitev morda ne bo mogoča.

5. Vaše pravice

Pravico imate zahtevati vpogled v, popravek, omejitev dostopa ali trajni izbris vaših osebnih podatkov, ki se nahajajo pri nas, in prejeti kopijo svojih osebnih podatkov v strukturirani, strojno berljivi obliki. Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in zahteve za vpogled se obrnite na spodnji naslov.

Imate tudi pravico do prepovedi oz. omejitve uporabe nekaterih podatkov. Kadar koli vaše podatke obdelujemo, ker imamo za tako ravnanje legitimen interes (navedeno zgoraj), imate pravico obdelavo prepovedati. Ta pravica je lahko v nekaterih primerih omejena – če na primer obstaja dokazana zakonska zahteva za obdelavo vaših podatkov.

Vaše osebne podatke potrebujemo le za to, da lahko za vas izvedemo svoje storitve (sklenitev in izpolnitev pogodbe) in da zadostimo zakonskim zahtevam. Posredovanje nekaterih osebnih podatkov je zato obvezno. Če nam osebnih podatkov ne želite posredovati, z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe in izpolniti svojih pogodbenih obveznosti.

6. Prenosljivost osebnih podatkov 

V zgoraj naštetih primerih lahko posredujemo vaše osebne podatke tretjim osebam (domačim ali tujim družbam) za izvedbo storitev, ki ste jih naročili. Prenos vaših osebnih podatkov na druge države je mogoč le v primeru, da obstajajo ustrezni varnostni mehanizmi, npr. zavezujoča poslovna pravila, standardne evropske pogodbene klavzule ali skladnost z zasebnostnim ščitom med EU in ZDA.

7. Spremembe in popravki Politike varstva zasebnosti

Trenutno veljavna različica Politike zasebnosti je vedno dostopna na naši spletni strani. Politika zasebnosti se lahko spremeni oz. dopolni brez predhodnega obvestila uporabnikom.

Če se s trenutno veljavno različico ali katero koli od sprememb naše Politike zasebnosti ne strinjate, ste dolžni prekiniti uporabo naših storitev.

8. Sodna pristojnost in veljavna zakonodaja

Politika varstva zasebnosti se izvaja v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Pristojna so sodišča v Republiki Sloveniji.

9. Kontakt

V primeru vprašanj ali pripombglede Politike varstva zasebnosti se lahko obrnete na nas. Lahko nam pišete na elektronski naslov data.protection@interlinkservice.ru. Lahko nam tudi pošljete pošto na naslov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Interlink Service, d.o.o.

Šmartinska cesta 106
1000, Ljubljana, SloveniaV primeru nerešenih vprašanj imate pravico do pritožbe neposredno pri informacijskem pooblaščencu.

Veljavno od: 21. januar 2019 / Zadnja sprememba: 21. januar 2019