Novice

07.09.2021

Pozor! Natečaj!

Obveščamo vas, da od 01.09.2021 do 10.11.2021 naš ruski vizumski center v Avstraliji (Interlink Service Australia Pty Ltd) skupaj s centri za ruski jezik in kulturo «Азбука» prirejajo mednarodni otroški slikarski natečaj «Я рисую мир» ("Slikam svet"), ki je posvečen svetovnemu dnevu otroka. Namen natečaja je podpora otroške ustvarjalnosti, spodbujanje zanimanja za ruski jezik in ljudsko umetnost, popularizacija ruskega jezika in ruske kulture v tujini.

Več podrobnosti: https://www.facebook.com/groups/168736012002161/

Pravilnik o izvedbi natečaja: https://bit.ly/3mC33R0


18.08.2021

Spremembe glede izdelave zasebnih vizumov za člane družine ruskih državljanov

12. julija 2021, vstopili v veljavo prvi in drugi odstavek 1. člena Zveznega zakona z dne 1. julija 2021 št. 270-FZ "O spremembah zveznega zakona" o postopku izstopa iz Ruske federacije in vstopa v Rusko federacijo " in člen 5 zveznega zakona "O pravnem položaju tujih državljanov v Ruski federaciji." V skladu s sprejetimi spremembami v drugem členu zveznega zakona z dne 15.08.1996 št. 114-FZ "O postopku zapuščanja Ruske federacije ter vstopa v Rusko federacijo" (v nadaljevanju Zakon) daje jasno opredelitev pojma bližnjih sorodnikov, v to kategorijo spada soprog, soproga, starši (posvojitelji), otroci (posvojeni), zakonci otrok, bratje in sestre, pol bratje in sestre, dedki, babice, vnuki.

V skladu s 4. odstavkom 25. člena Zakona osnova za izdajo navadnega zasebnega vizuma tujemu državljanu za obdobje do treh mesecev ali na podlagi načela vzajemnosti za obdobje do enega leta je lahko odločitev vodje diplomatskega ali konzularnega predstavništva Ruske federacije na podlagi pisne vloge državljana Ruske federacije o vstopu tujega državljana, ki je njegov bližnji sorodnik ali član njegove družine.

Zgornji zahtevek/vlogo lahko ruski državljan vloži osebno na ruskem diplomatskem ali konzularnem predstavništvu. V primeru, da državljan Ruske federacije nima take možnosti osebne oddaje, bo njegov bližnji sorodnik potreboval izvirnik prošnje, ki mora biti overjena s strani ruskega notarja. Vsebovati mora priimek, ime, patronim, datum rojstva, državljanstvo, spol, številko potnega lista, uradni naslov bivanja in naslov dejanskega bivanja ruskega državljana (v primeru prebivanja v Ruski federaciji), pa tudi priimek, ime, druga imena, datum rojstva, državljanstvo, spol, številka potnega lista, število vstopov, namen potovanja, zahtevano obdobje veljavnosti vizuma, kraj predvidenega prebivališča prosilca za vizum in mesto/kraj obiska.

Hkrati z vlogo je treba predložiti izvirnike ali notarsko overjene kopije dokumentov, ki potrjujejo stopnjo sorodstva (poročni list, rojstni list itd.), ki jih je treba po kopiranju vrniti prosilcu, pa tudi dokumente, ki so označene v odstavku 46. sklepa Vlade Ruske federacije z dne 9. junija 2003 št. 335 "O odobritvi Uredbe o določitvi oblike vizuma, postopku in pogojih za izdajo vizuma, podaljšanju veljavnosti vizuma, obnovo vizuma v primeru izgube, pa tudi postopek za preklic vizuma."

Opozarjamo vas, da prejšnji obrazec izjave ruskega državljana o skupnem vstopu s članom družine v Rusko federacijo ne velja več.


19.03.2021

Spoštovani prosilci!

Obveščamo vas, da je spletno mesto interlinkservice.world objavilo trenutna pravila za vstop v Rusko federacijo ob upoštevanju trenutnih omejitev, uvedenih za preprečevanje širjenja nove okužbe s koronavirusom. Če v bližnji prihodnosti načrtujete potovanje v Rusijo, preberite ta pravila. Vendar upoštevajte, da se pravila glede vstopa lahko spremenijo, zato morate neposredno pred potovanjem preveriti najnovejše informacije na vladni spletni strani in pri letalskem prevozniku.


04.02.2021

Spoštovane stranke!

Obvescamo vas, da je bilo v skladu z odredbo ruskega ministrstva za zunanje zadeve st. 23235 z dne 21.12.20 na seznamu potovalnih namenov, uporabljenih pri registraciji in izdaji vizumov, vnesene stevilne pomembne spremembe.

Namen «tehnicni servis» je bil odstranjen iz rubrike «navadni poslovni vizum» in prenesen v rubriko «navadni delovni vizum» (namen : «instalacijska dela»). Za to kategorijo vizumov glejte zavihek «delovni vizum».


26.10.2020

Spoštovane stranke!

Zaradi sprejetega odloka vlade o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2085 sporočamo vam , da oddaja dokumentacije za izdelavo vizuma je možna le preko poštnega posredovanja. Prav tako prevzem potnih listov je mogoč le preko pošte (znesek poštne storitve znaša 11 Eur).


03.06.2020

Spoštovane stranke!

Z veseljem obvescamo vas, da s 1.06.2020 ponovno pricnemo z delom.

Trenutno za Rusko federacijo se vedno velja prepoved vstopa tujcev in izdajo viz http://government.ru/docs/39179/, z izjemo za naslednje kategorije:

  • navadni poslovn vizumum za voznike avtomobilov mednarodnega avtomobilskega prometa, za clane posadke letal, morskih in recnih plovil, vlakov in lokomotivov, posadke mednarodnega zelezniskega prometa;
  • navadni poslovni vizum z namenom tehnicnega servisa (povabilo mora biti izdano s strani ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije);
  • navadni zasebni vizumi, izdani v zvezi s smrtjo bliznjega sorodnika;
  • navadni delovni vizum za osebe, ki so visoko usposobljeni strokovnjaki s podrocja telesne vzgoje in sporta, ob predlozitvi veljavne pogodbe o zaposlitvi s sportno zvezo Ruske federacije.

Oddaja dokumentacije za omenjene kategorije viz je mogoča vsak delovni dan med 10:00 in 12:00


28.05.2020

Spostovane stranke!

Z veseljem obvescamo vas, da s 1.06.2020 ponovno pricnemo z delom.

Trenutno za Rusko federacijo se vedno velja prepoved vstopa tujcev in izdajo viz http://government.ru/docs/39179/, z izjemo za naslednje kategorije:

  • navadni poslovn vizumum za voznike avtomobilov mednarodnega avtomobilskega prometa, za clane posadke letal, morskih in recnih plovil, vlakov in lokomotivov, posadke mednarodnega zelezniskega prometa;
  • navadni poslovni vizum z namenom tehnicnega servisa (povabilo mora biti izdano s strani ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije);
  • navadni zasebni vizumi, izdani v zvezi s smrtjo bliznjega sorodnika;
  • navadni delovni vizum za osebe, ki so visoko usposobljeni strokovnjaki s podrocja telesne vzgoje in sporta, ob predlozitvi veljavne pogodbe o zaposlitvi s sportno zvezo Ruske federacije.

Sprejem dokumentov bo mogoc od 10:00 do 15:00


15.05.2020

Spostovane stranke!

Obvescamo vas, da lahko prevzamete potne liste z izdanimi vizumi od 18. maja naprej med 10:00 in 12:00.

16.03.2020

Spostovane stranke!

V zvezi z odlocitvijo Vlade republike Slovenije glede sprejema odloka o zacasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrosnikom v Republiki Sloveniji (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji) ruski vizumski center od 16 marca 2020 preneha sprejemati dokumente za vizume do preklica tega sklepa.
Za prevzem potnih listov (v nujnih primerih) prosimo poklicete po telefonu: +38640557217

28.11.2019

Delovni čas ruskega vizumskega centra v decembru 2019 in januarju 2020 (božične in novoletne praznike)

25.12.2019 - drzavni praznik, vizumski center v Sloveniji je zaprt
26.12.2019 - drzavni praznik, vizumski center v Sloveniji je zaprt
31.12.2019 - vizumski center v Sloveniji je zaprt
01.01.2020, 02.01.2020 - drzavni praznik, vizumski center v Sloveniji je zaprt
03.01. 2020– vizumski center v Sloveniji je zaprt

Zelimo vam prijetne praznike in srecno novo leto! Vas ruski vizumski center.