Poslovni vizum

Navadni poslovni vizum se izda državljanom Republike Slovenije in drugih držav ali osebam brez državljanstva, ki vstopajo v Rusko federacijo iz poslovnih razlogov (poslovni pogovori, seminarji, konference, sestanki s poslovnimi partnerji).

Vizum se izda na podlagi povabila, ki sta ga izdala Federalna migracijska služba (FMS Rusije) oz. Ministrstvo za zunanje zadeve Ruske federacije (MZZ Rusije) ali pa na podlagi neposrednega povabila gostiteljske organizacije.

Vizum se lahko izda za enkratni ali dvakratni vstop z veljavnostjo do 90 dni, ali pa večkratni z veljavnostjo do 1 leta (če mednarodni sporazum Ruske federacije ne predvideva drugače).

Bodite pozorni! Skupni čas prebivanja tujca na območju Ruske federacije z večkratnim navadnim delovnim vizumom ne sme presegati 90 dni v vsakem obdobju 180 dni.

Za pridobitev navadnega poslovnega vizuma za enkratni, dvakratni ali večkratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. Povabilo za vstop v Rusko federacijo:
  1. povabilo za vstop v Rusko federacijo, ki ga je izdala Federalna migracijska služba ;
   ALI
  2. odlok Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije o izdaji vizuma ;
   ALI
  3. neposredno pisno povabilo gostiteljske organizacije ali ustanove;
 2. Veljaven potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev po preteku vizuma;
 3. Natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. Barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 5. Dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma; izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Bodite pozorni!

Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

 1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Slovenija za obdobje več kot 90 dni – za državljane naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

  Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

 2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije

Plačilo je mogoče s kreditno ali debetno kartico (gotovine ne sprejemamo). 

Čas obravnave vloge* Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
enkratni in dvakratni vizum
4–20 delovnih dni 35€ 27€
1–3 delovnih dni 70€ 27€

* Približni datumi od trenutka, ko dokumenti prispejo do konzularnega urada. Končni rok obdelave vizuma je odvisen od vrste povabila in ga določi konzularno predstavništvo na podlagi mednarodnih sporazumov Ruske federacije.

Bodite pozorni!

Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterje klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Prenos ali obnovitev vizuma ne glede na državljanstvo

Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
29€ 27€

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: