Vizumska navigacija

Pomembno: rezultati, ki jih dobimo v Vizumski navigaciji, niso pravno zavezujoči. Seznam dokumentov, navedenih pod rezultatom Vizumske navigacije, je informativne narave. Končna odločitev o tem, katera kategorija vizuma ustreza namenu vašega potovanja, in katere dokumente potrebujete, je mogoča šele po preučitvi vaše dokumentacije in je v izključni pristojnosti konzularnega predstavništva Ruske federacije.

Potrebujete vizum!

Ne potrebujete vizuma!

Poslovni vizum

Za pridobitev poslovnega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Povabilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije ALI Ministrstvo za zunanje zadeve Ruske federacije, ali odlok Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije ALI
 6. Povabilo gostiteljske ozganizacije ali ustanove (če zahtevate vizum za večkratni vstop v državo, morate priložiti povabilo v izvirniku).

Humanitarni vizum

Za pridobitev humanitarnega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Povabilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacijeALIMinistrstvo za zunanje zadeve Ruske federacije, ali odlok Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije ALI
 6. Povabilo gostiteljske ozganizacije ali ustanove (če zahtevate vizum za večkratni vstop v državo, morate priložiti povabilo v izvirniku).

Turistični vizum

Za pridobitev turističnega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Potrdilo (voucher) o sprejemu turista, ki ga izda organizacija, ki opravlja turistično dejavnost. Za potrdilo lahko zaprosite hotel, v katerem boste bivali.

Pomembno: Potrditev rezervacije hotela ni ustrezno nadomestilo za potrdilo o sprejemu turista in je ne moremo priložiti vlogi za izdajo vizuma.

Zasebni vizum

Za pridobitev zasebnega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Povabilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije, ALI
 6. Pisno prošnjo državljana Ruske federacije, naslovljeno na vodjo konzularnega oddelka, za izdajo vizuma za družinske člane, ki so niso državljani Ruske federacije in skupaj z njim vstopajo v Rusko federacijo. Prošnji je treba priložiti naslednje dokumente: 
  kopijo ruskega potnega lista prosilca in
  dokumentacijo, ki potrjuje njuno razmerje (npr. kopijo rojstnega lista mladoletnega otroka, kopijo poročnega lista; dokumentacija, ki ni v ruskem jeziku, mora na zadnji strani imeti apostil); ALI
 7. Notarsko overjeno prošnjo državljana EU, ki legalno biva v Ruski federaciji, o vabilu ožjih družinskih članov (zakonski partnerji, otroci, stari starši, vnuki). Legalno bivanje v RF dokazuje kopija dokumenta, ki izkazuje status, npr.
  • dovoljenje za stalno prebivanje,
  • dovoljenje za začasno prebivanje,
  • študentski ali delovni vizum,
  • kopijo ustrezne dokumentacije o razmerju (v primeru starih staršev/vnukov: dva rojstna lista, ki dokazujeta krvno sorodstvo med osebama; dokumentacija, ki ni v ruskem jeziku, mora na zadnji strani imeti apostil).

Študentski vizum

Za pridobitev študentskega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Povabilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije, ALI
 6. Vabilo ruske izobraževalne ustanove.

Delovni vizum

Za pridobitev delovnega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Povabilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije.

Tranzitni vizum

Za pridobitev tranzitnega vizuma morate priložiti naslednje dokumente:

 1. Potni list – veljaven potni list ali drug osebni dokument, ki ga priznava Ruska federacija.
 2. Izpolnjeno elektronsko vlogo za pridobitev vizuma – elektronsko vlogo izpolnite na strani https://visa.kdmid.ru/, jo natisnete in lastnoročno podpišete.
 3. Fotografijo velikosti 3.5 x 4.5 cm – barvno fotografijo na matiranem ali svetlečem se papirju. Točne zahteve glede fotografije si lahko ogledate tu.
 4. Polico zdravstvenega zavarovanja – zavarovalna polica ali drug dokument mora vsebovati ime vlagatelja, podatke in podpis zavarovanca; zavarovanje mora biti veljavno ves čas veljavnosti vizuma (če gre za enkratni ali dvakratni vstop) oz. ves čas prvega vstopa v državo (če gre za večkratni vstop); pokrivati mora ozemlje Ruske federacije oz. vsega sveta oz. Evrope, vključno z Rusko federacijo.
 5. Vozovnice za vstop v in izstop iz Ruske federacije ali pisno izjavo o načrtovani poti in dokumentacijo avtomobila oz. drugega vozila.
 6. Vizum za vstop v državo, ki meji na Rusko federacijo glede na destinacijo potovanja, oz vizum za vstop v ciljno državo (vizuma ne potrebujejo tuji državljani, ki imajo pravico vstopati v sosednjo ali ciljno državo brez vizuma v skladu z veljavnimi sporazumi)ALI
 7. Potni list te države ALI
 8. Obrazloženo prošnjo in dokumente, ki potrjujejo, da je postanek potreben, če mednarodni sporazum ne določa drugače.

Pomembno: Vizum za enkratni vstop se izda za največ 10 dni (za cestni oz. železniški tranzit) oz. za največ 3 dni (za letalski tranzit). Veljavnost vizuma za dvakratni vstop v državo ne sme presegati enega meseca. Če tuji državljan mora preko Rusije prečkati v tretjo državo in se nato vrniti preko Rusije v roku, daljšem od enega meseca, mora imeti vizum za enkratni vstop. Za drugi tranzitni vizum mora zaprositi na veleposlaništvu Ruske federacije v ciljni državi.