Študijski vizum

Navadni študijski vizum se izda državljanom Republike Slovenije in drugih držav ali osebam brez državljanstva, ki vstopajo v Rusko federacijo z namenom izobraževanja v izobraževalni ustanovi na podlagi povabila, ki ga je izdala Federalna migracijska služba (FMS Rusije), ali odloka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije (MZZ Rusije).

Študijski vizum se lahko izda za enkratni ali dvakratni vstop z veljavnostjo do 90 dni.

Nadaljnje podaljšanje študijskega vizuma se ureja v območni enoti Federalne migracijske službe v kraju, kjer bo tuji državljan prebival in se prijavil v migracijsko evidenco, tako da se tujcu izda večkratni vizum za čas veljavnosti pogodbe o izobraževanju, toda vsak naslednji vizum za največ 1 leto.

Za pridobitev navadnega študijskega vizuma za enkratni ali večkratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. Povabilo za vstop v Rusko federacijo:
  1. povabilo za vstop v Rusko federacijo, ki ga je izdala Federalna migracijska služba;
   ALI
  2. odlok Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije o izdaji vizuma;
   ALI
  3. neposredno povabilo ruske izobraževalne ustanove;
 2. Potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 1,5 leta od datuma, ko začne veljati vizum;
 3. Natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. Barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 5. Dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma; izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti.
 6. Potrdilo, da prosilec ni okužen z virusom HIV, če zaprosi za vizum za obdobje več kot 3 mesecev.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Bodite pozorni!

Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

 1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Slovenija za obdobje več kot 90 dni – za državljane naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

  Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

 2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije skladno s sporazumom med Rusijo in Evropsko skupnostjo

Plačilo je mogoče s kreditno ali debetno kartico (gotovine ne sprejemamo). 

Čas obravnave vloge* Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
4–20 delovnih dni 35€ 27€
1–3 delovnih dni 70€ 27€

* Približni datumi od trenutka, ko dokumenti prispejo do konzularnega urada. Končni rok obdelave vizuma je odvisen od vrste povabila in ga določi konzularno predstavništvo na podlagi mednarodnih sporazumov Ruske federacije.


Za državljane držav, za katere ne velja sporazum med Rusijo in Evropsko skupnostjo

Čas obravnave vloge* Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
Enkratni
4–20 delovnih dni 65€ 27€
1–3 delovnih dni 130€ 27€
Dvakratni
4–20 delovnih dni 104€ 27€
1–3 delovnih dni 208€ 27€

* Približni datumi od trenutka, ko dokumenti prispejo do konzularnega urada. Končni rok obdelave vizuma je odvisen od vrste povabila in ga določi konzularno predstavništvo na podlagi mednarodnih sporazumov Ruske federacije.

Bodite pozorni!

Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterje klicnega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Prenos ali obnovitev vizuma ne glede na državljanstvo

Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
29€ 27€

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: