Vizum za začasno prebivanje

Vizum za začasno prebivanje z veljavnostjo 4 mesecev se izda državljanom Republike Slovenije in drugih držav ali osebam brez državljanstva, ki jim je dovoljen vstop v Rusko federacijo za začasno prebivanje na podlagi odloka Federalne migracijske službe (FMS Rusije).

Vizum za začasno prebivanje se vedno izda le za enkratni vstop.

Za pridobitev vizuma za začasno prebivanje je treba priložiti naslednje dokumente:

  1. Odlok območne enote Federalne migracijske službe;
  2. Veljaven potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev po preteku vizuma;
  3. Natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
  4. Barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
  5. Potrdilo, da prosilec ni okužen z virusom HIV, če zaprosi za vizum za obdobje več kot 3 mesecev.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Za državljane Republike Slovenije

Čas obravnave vloge Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
Ne glede na rok reševanja vloge 73€ 27€

Bodite pozorni!

Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterje klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo za pridobitev vizuma lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: