Turistični vizum

Navadni turistični vizum se izda državljanom Republike Slovenije, državljanom drugih držav ter osebam brez državljanstva za kratkotročno bivanje v Ruski Federaciji z namenom:

 • turizem (obisk kulturnih prireditev, ekskurziji, ogled znamenitosti);
 • izvajanje poslovnih pogajanj;
 • udeležba na sejmih ali dražbah;
 • opravljanje zdravniškega pregleda in/ali zdravljenja.

Turistični vizum se lahko izda za enkratni ali dvakratni vstop v Rusko federacijo za največ 90 dni, ali za večkratni vstop za obdobje do 6 mesecev.

Bodite pozorni: Bivanje na ozemlju Ruske federacije na podlagi turističnega vizuma z večkratnim vstopom ne sme presegati 90 dni v vsakem obdobju 180 dni.

Za pridobitev navadnega turističnega vizuma za enkratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. Potrdilo o hotelski rezervaciji ali rezervaciji v drugem namestitvenem objektu, podatki o katerem morajo biti vneseni v Enotni zvezni register turističnih potovanj: http://классификация-туризм.рф. Potrdilo o hotelski rezervaciji mora vsebovati naslednji podatki iz potnega lista: ime, priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številko potnega lista, trajanje in destinacije obiska;
 2. Veljaven potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev po preteku vizuma;
 3. Natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. Barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 5. Dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma; izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na razgovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Bodite pozorni! Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

 1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Slovenija za obdobje več kot 90 dni – za državljane naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

  Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

 2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za pridobitev navadnega turističnega vizuma za dvakratni ali večkratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. Potrdilo (voucher) ruske turistične organizacije o sprejemu turista; podatki o organizaciji morajo biti vneseni v Enotni zvezni register turističnih potovanj http://классификация-туризм.рф;
 2. Veljaven potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev po preteku vizuma;
 3. Natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. Barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 5. Dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma ; izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti.
  1. Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

   Bodite pozorni! Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

   1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Slovenija za obdobje več kot 90 dni – za državljane naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

    Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

   2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije

Plačilo je mogoče s kreditno ali debetno kartico (gotovine ne sprejemamo). 

Čas obravnave vloge Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
enkratni in dvakratni vizum
4–20 delovnih dni 35€ 27€

* Približni datumi od trenutka, ko dokumenti prispejo do konzularnega urada. Končni rok obdelave vizuma je odvisen od vrste povabila in ga določi konzularno predstavništvo na podlagi mednarodnih sporazumov Ruske federacije.

Bodite pozorni!

Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterje klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Prenos ali obnovitev vizuma ne glede na državljanstvo

Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
29€ 27€

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: